Za pośrednictwem prezentacji video można lepiej przedstawić produkt, jakie ma zastosowanie, możliwości, jak go obsługiwać, itp.
Połączenie obrazu i komentarza lektorskiego lub prezentera, pozwala w pełni ukazać funkcjonalność danego produktu, aby
zaspokoić wszystkie możliwe pytania odbiorcy dotyczące produktu oraz przekonać klienta o atutach i przydatności
produktu oraz zmotywowanie go do zakupu.
Video prezentacja produktu lub usługi może służyć także jako materiał promocyjny na imprezach, targach, stronie www
Podstawowe prezentacje na podstawie informacji/materiałów dostarczonych przez Klienta, z przedstawieniem właściwości produktu/usługi,
z ilustracją video/graficzna, z komentarzem lektorskim, z podkładem muzycznym.
Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji (video – prezentacji)
o następujące elementy:

  • indywidualny scenariusz pisany specjalnie pod dana produkcję, mający nadać oryginalną i ciekawą formę filmowi
  • udział prezentera w prezentacji
  • wykorzystanie techniki Blue-box

Video prezentacje

Połączenie obrazu i komentarza lektorskiego lub prezentera, pozwala w pełni ukazać funkcjonalność danego:

  • Obiektu
  • Produktu
  • Usługi

Dzięki prezentacji video,

Klient najlepiej pozna twój produkt lub obiekt!